עת יאמר אדם יפה היא השקיעה במערב

האחר יאמר נאה היא הזריחה כמו זהב

עת יאמר אדם קשה היא עלייה לאורך הר

האחר יאמר קלה היא ירידה, כוחו נשמר

עת יאמר אדם יפה הוא המטוס שבשחקים

האחר יאמר נאים הם הכפרים, האנשים

עת יאמר אדם מדוע השעון כה ממהר

האחר יאמר כיצד הזמן ארוך הוא ביותר

עת יאמר אדם ציפור היא הנשאת במרומים

האחר יאמר אדם הוא שאבד במרחקים

עת יאמר אדם הרוח הוא אשר מניע כל

האחר יאמר תפוח את הרוח יעצור

עת יאמר אדם האור הוא כה נפלא ונהדר

האחר יאמר החושך בעצמו הוא שם דבר

עת יאמר אדם כי טעם בחייו אינו קיים

האחר יאמר איה הוא האדם שבאדם

עט יאמר אדם כותב הוא אך לשווא תדמה נפשו

עט אחר היה חושב לו הטעות היא בראשו