אינני יודעת אם נכון מבולבלת קול אחד מקרב שני זועק זהירות מאכלת! יושבת שלובת ידיים, מביטה לצדדי אולי אינני מנסה די במין תמימות מהורהרת נבוכה מאין תבוא הברכה האם טעיתי אולי בקצה מונח לו פתיון אולי מחזה, אולי אני בכלל אינני ואולי, עיני נסתרות מכוסות במטווה של עלי נסורת מטושטש מעלה בי מחשבות. מתרוממת ממקומי פוסעת כעיוור אחרי הקול שאומר לי בואי.