ארבל כרמלי

הכתיבה היא זכות הבעה פלוס... כותב שירה וקצת פרוזה ועורך היצירות ע"ג מצגות http://www.angelfire.com/poetry/arbel

אומר לגעגוע: "לא עוד "!

סחוט

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה