אהבה היא תחושה ולא ניתנת לשליטה, לא במעלה הסולם האינסופי ולא בירידה לשאול התחתית. ההמראה מתרחשת מ'קליק' של דקה אך הסימנים לדעיכה לא נוצרים בשעה ולנתח במחשבה את הסיבה לגאות או קהות הרגשות- אסור לעשות !!!! החשיבה- להגיון פונה ואילו אהבה, או דעיכתה, אל הלב מובילה וזאת הטעות הנפוצה- הקוקטיל הזה פצצה!!! במקום שהלב מתרגש ולחילופין אולי דואב, אין את ההגיון לערב, אסור בשניהם יחד להשתמש. באהבה רק לצו לבי אפנה כי כבלים בנישואיי יש די והותר, והמטרה את רחשי לבי לסדר ולא באנשים להתל. © אתר בית: http://www.angelfire.com/poetry/arbel