נשענתי עלייך ונישקתיך ופקו ברכייך לשבריר, אחזתי ראשך בידיי ונישקתיך ונעתק הדיבור מפיך, הצמדתי שפתותיי לשיפתותייך והתשוקה השתקפה מעינייך, החדרתי לשוני לפיך וניצוצות עפו באוויר, חיבקתיך בחוזקה ורך היה המגע, הנשיקה הרטובה התארכה- לשון מלשון אינה מרפה במסע בתולי של רגשות ותחושות של שתי נשמות צעירות ומתרגשות... 12/01/03 © אתר בית: http://www.angelfire.com/poetry/arbel