עלה המסך בתיאטרון הרגשות וצלליות התשוקה פצחו במחול, מפגינות פוזות על ימין ושמאל והיה ביניהן מתח מיני גדול. המשחק היה מעולה והסיט עין כל צופה מהתפאורה שלא הלהיבה ומהתאורה שלא כל-כך התאימה. יום אחד, החליטו הצלליות לשאול שאלות ולהביע תמיהות האם נהפכו לבובות של רגשות עד אובדן עצמי של התוך. ואז נשמעו קולות של אמת מכאיבה שמאז ומתמיד סירבה להיכנע, והתשוקה נשרה משלכת האהבה בהותירה הצלליות ללא פרנסה. בתפאורה חסרה ועם תאורה שאינה מתאימה, בצליל יבש זר לאהבה ובלי תשואות. ירד מסך התשוקה ונעלמו צלליות התשוקה עד לעונה הבאה. 20/03/03 © אתר בית: htpp//angelfire.com/poetry/arbel