עלי למהר...להאיץ בעצמי... כמה ´שנים טובות´ עוד באמתחתי? ידי הזמן נשלחות לעברי כמו מנסות לשכנע את הגיוני: "לך עם לבך, עשה לאהבתך בטרם יגיע זמנך רק לערוג מזכרונך" אז מי ראה אהובה ראויה? חיפשתיה בהרים, שטתי בימים, חציתי מדבריות- הכל במחשבות, מחפש את החלק החסר בחיי המותיר בלבי חלל שרק היא תוכל למלא... אני מחפש, מחפש ואחפש 29/07/02 © אתר בית: http://www.angelfire.com/poetry/arbel