אהביני, פן אבוד אהיה בנתיב דרכי ללבך. נגני לי באהבתך על מיתרי לבי המהדהד. הסירי פחד מלבך, שלא תדום אהבתך. תני מנוח לנפשך, שתבואנה דמעותייך מאושרך. מכאן ועד עולם. שיהיה גורלי לאוהבך. שיהיה מסעי בנתיבי לבך. שתהא אהבתי לך כשיר. מכאן ועד עולם. 25/02/03 © אתר בית: http://www.angelfire.com/poetry/arbel