התוכלי לצבוע חיי בצבעי המרחבים בהם אמצא מקלט עד בואם של ימים טובים? שם אשתה חופש ותקווה, שם אחלום על אהבה עד שאראך מגיעה, אתרגש מבואך, אגע, אדע, אזהה, אותך האהבה בהתגלמותה. © 07/03/03 אתר בית: http://www.angelfire.com/poetry/arbel