כטבע ים עם שפל וגאות נפגשתי עם מצב רוחך, כרוח קדים משנה כיוון גיליתי תזזיתך, כיבשת צחיחה המשוועת ללחות נחשפת לי בגופך. כים גועש קוצף גלים הסתערת על חיי, כאוויר צלול עוטף הרים האשרת לי מחשבותיי, כיבשת מוריקה מבטיחת חיים החזרת לי עלומיי. כים רוגש מגביה גל טלטלת את רגשותיי, כאד חום ביום קר העלית מפלס תאוותי, כאי בלב-ים השכנת בי אוצרותייך. כים רוגע המשרה שלווה הייתי על משכבך, כמשב רוח המעביר רעדה רקדתי על גופך, כמגלה ארץ שלא נחקרה גיליתי סודות אביונך. כים במיטה, כאוויר לנשימה, כיבשה לנשמה, את.... 28/03/03 © אתר בית: http://www.angelfire.com/poetry/arbel