א. יש לי זכות לשפוט את התנהגותי, את מחשבותיי ואת רגשותיי ולקבל עלי את האחריות ליזום ולשאת בתוצאות. ב.יש לי זכות שלא לנמק את התנהגותי או להצדיקה. ג.יש לי זכות להחליט אם עלי להיות אחראי למציאת פתרון לבעיותיהם של אחרים. ד.יש לי זכות לשנות את דעתי. ה.יש לי זכות לשגות ולשאת בתוצאות. ו.יש לי זכות לומר "אינני יודע". ז.יש לי זכות שלא להתחשב ברצונם הטוב של אחרים כשאני מתמודד בבעיות מסובכות. ח.יש לי זכות לא להיות הגיוני בקבלת החלטותיי. ט.יש לי זכות לומר "אינני מבין" ולבקש עוד מידע. וכל הנ"ל רק בכדי שתבינו שאני החלטתי לעמוד על שלי בעולם המורכב הזה, שלעיתים אף מאיים, וזה מקנה לי תחושה של ערך עצמי. לדעתי אסרטיביות היא מרכיב חשוב בקיום יחסים בינ-אישיים יציבים ומספקים(גם בתחום המיני). העיקר לפעול בתחושה של בטחון עצמי! ומי שיש לו בעייה עם הבטחון העצמי שלו כדאי שיערוך לעצמו רשימת המצבים בהם קשה להם להתמודד לפי סדר הקושיות,( הכי קשה למעלה ואילך...) והתחילו מסוף הרשימה (מהקל אל הכבד) בעזרת חבר או חברה. אין לכם שום סיכוי בעולם הזה בלי בטחון עצמי! 19/12/01 © אתר בית: http://www.angelfire.com/poetry/arbel