מחנך לבי לאוהבך בכדי שיאהבני לבך, ואת מאלפת לבי לאהוב כדי שיהיה לך במי לדבוק, ואני אוהב לאוהבך כחומר ביד היוצר, ואת חומר יודע אהבה, חומר מעורר אהבה, חומר שלקחתי לקרבי, והתאחה עם אהבתי. 17/12/02 © אתר בית: http://www.angelfire.com/poetry/arbel