השקט נהיה לילנו, רחשי חיבה נהיים מחשבותינו, אהבה הופכת לאתגרינו, היצרים משתלטים על לבינו, התאווה משתלטת על נשמותינו, האקסטזה משתלטת על גופינו, החיבור נוצר בין הלבבות, המסירות מולידה הבטחות ואז... השקט נהיה גם יומינו. 23/09/02 © אתר בית: http://www.angelfire.com/poetry/arbel