עיניך התרות אחר אהבות פגשוני רובץ על החוף, שטפת בי עינייך עוד ועוד וחדרת דרכי כנהר בחול. הושטת ידייך בי ללטף, קצות אצבעותייך עשו בי נס, שפעת מעלותייך אספוני לתוכך, תאוותך גמעה אותי אל קרבך. 4/01/03 © אתר בית: http://www.angelfire.com/poetry/arbel