גבר אני ואוהב אשה , חושק בה ויצריי, חישקי וערגתי כולם נתונים לה ונהיו כל אלה תמצית זהותי ואני עקשן לא לוותר על דרכי. הלוואי רק שהיא היתה משהו רך יותר, משהו כורע או רוכן, מישהי שהיתה אומרת "כן" מישהי שבין לבה ומחשבתה אין הבדל. 12/12/01 © אתר בית: http://www.angelfire.com/poetry/arbel