לבי ציווה לאוהבך מהרגעים הראשונים ומאז רק מחפש את הדרכים להכיל דמותך ונפשך בקרבי, לעומק ולגובה המרחב המושגי שאליו יכולה להגיע נשמתי, המביטה לתוך עינייך ורואה בבואתי. אני יודע שאוהבך מרמת הצורך היומיומי כי את השמש של יומי והנר של לילי, אני אוהבך ברמת הצורך הנפשי כי אהבתך מזינה הפרפרים בגופי, אני אוהבך ברמת הצורך הגופני כי תשוקתך מדליקה כל חיישני תאוותי, אני אוהבך ברמת העל-מוחשי כאשר חולם ורואך כמלאך שלי המבקר בעתיד אהבתי ומספר לי מה רב אושרי. 30/03/03 © אתר בית: http://www.angelfire.com/poetry/arbel