פראי אנוכי ואל העצים אשיר, רומנטי אנוכי ואל הכוכבים אשיר, מאוהב אנוכי- היא שלי…. ועכשיו אוכל ללכת אל מותי! מחושק אנוכי ע”י רוח ולהבה- אש האהבה ורוח הנתינה, מרחף במרבצי אהבתה או על כוכבים שזהרו בגינה… עכשיו, סו”ס, יכול אני לחיות! 9/12/02 © אתר בית: http://www.angelfire.com/poetry/arbel