לבי שבית בדרך מיוחדת- ממש כמו נוכלת מיומנת, את היא הנר לרגליי כאשר חיוכך מבהיר את ימיי, את היא ידית האחיזה בחיי כאשר מחבקך ואוחזך בינות זרועותיי, את היא הבושם המשכר חושים בריחך המתוק החודר באפי בהיותנו קרובים, את היא המטאטא הסוחף רגשותיי לכיוונים מפתיעים בחיי..... את היא האוצר הבלום אשר הפך חיי לעשירים...מכלום! ולכן, הנני מתמסר לך בנפשי ובגופי- כעולה בעיניי רוחך- עשי עימדי. © אתר בית: http://www.angelfire.com/poetry/arbel