בא בימים

לא נס לחי

רק מעט

נרות דועכים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה