בא בימים

לא נס לחי

אהבה שהיתה ולא נשכחה

שלושים ושלוש מעלות בצל. (זה קרה באמת)

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה