רציתי להזכיר לָך
על מה דיברנו פעם
זה היה לפני זמן רב
ואת ודאי אינך זוכרת.
אבל זכרוני המופלג
לא נותן לי מנוח ומצפה
להמשיך את שיחתנו.
מאז חיינו במקומות
שונים, אחרים ורחוקים
אבל את השיחה החשובה
שנקטעה אני זוכר היטב
וכמהה לסיים אותה
 וכך לסגור את המעגל
שישלים את קורות חיי.