כשהגענו בערך
למחצית הדרך
ובגרו כבר הילדים
ונולדו גם נכדים
שאלת לפתע שאלה
שאלה מאד מוזרה:
"אולי כדאי ללכת חזרה
ולצעוד שוב מהתחלה".