כשיצאנו לדרך
הלכנו זה לצד זו.
אחר-כך
שעטת קדימה
ואני נגררתי
מאחור.
הרחבתי צעדיי
רציתי שנלך
יד ביד
אך את שוב
הקדמת אותי
בשניים שלושה צעדים.

ואז הבנתי
שהמרווח בינינו
הוא הפרש
הגיל בינינו
ושבעצם כך אנו
הולכים  י ח ד י ו
במרווח של
שניים שלושה
צעדים.