.עומר, בוא נלך לטייל ביער
?סבא, מה נראה ביער
הרבה עצים ופרחים
.ונחל קטן ואורניות

סבא, אני פוחד
?ממה יש לפחד
?למה עומר שלי

הגננת אמרה
!שיש שם דובים
.חמודי בישראל אין דובים
.יש רק ארנבות וצבים
.סבא, שקט כאן מאד

.אין מכוניות ואנשים

!עומר תקשיב לרוח
.סבא, העלים נושרים

.וגם מפזרים זרעים
.וינבטו עצים חדשים

סבא, תראה הרוח חזקה
.היא שברה ענף של עץ

.עומר, העץ נשאר זקוף
רק ענף אחד נשבר

סבא, אני רוצה הביתה

עומר תראה כמה יפה פה
רק נקטוף קצת אורניות
.ואמא תבשל אותן

סבא, נכון שסבים אוהבים
?לטייל ביער ונכדים פוחדים
עומר, כשנבוא שוב
.אתה כבר לא תפחד