חוגלות בוקעות מביצים בקן

שמתחת לסירה קצונית

כל תזוזה היא עוד דקירה

בעורן החשוף מנוצות.

כשהן מצמיחות נוצות

הדקירות כואבות פחות

וכשהן פורשות כנפיים

אמן מלמדת אותן לעוף.

במעופן הן מגלות את החופש

של דאייה ופרישת  כנפיים.

אבל גם הן יבנו את קיניהן

תחת שיח של סירה קוצנית,

כי ללא הדקירות, גוזליהן

לעולם לא ילמדו לעוף.