סָפַרְתִּי את הימים,
למעלה מעשרים אלף,
כל יום למדתי משהו חדש.
ביום מוצלח למדתי
לא לנוח על זרי דפנה.
ביום כושל למדתי
איך להימנע מכשלונות.
לכל יום יש תעודת גמר.
הכל כתוב הכל מתועד.

והבל הבלים למי שחושב,
ש-"הבל הבלים - הכל הבל".
"מלך לא הייתי בירושלים"
אבל כל ימיי, ימי מלכות.