האהבה תשרוד לעד

העצים ימשיכו לצמוח ולגדול,

כשעליי נגזר להעלם ולחדול.

רבים יבואו לחלוק לי כבוד אחרון,

שורשים יתפתלו סביב הארון

אני כבר לא אהיה באותו מעמד.

רק האהבה שבי תשרוד לעד.

כי היא נולדה וצמחה בנשמתי

ותחיה לנצח גם לאחר מותי.