לו יכולתי למחוק חלק מזכרונותיי,
לולא מיהרתי לעלות על הכתב
כל מה שנשאר חרוט במוחי
לו היו צפות רק החווית הנעימות,
היה נדמה שלא היה בי רגע צער.
אבל בחיים אין רצף של שמחה.
יש עליות ומורדות, אושר ויגון
ומי שיודע להתמודד במורדות
הוא אדם. אדם שלם ומאושר.