העבר נשכח ונגנז בדפים מצהיבים.

"שירת הנוער" ו"הרעות" איבדו משמעות.

שלדי השיריוניות והמחרשות החלידו.

 

את דפי ההיסטוריה משליכים לסל המיחזור.

אבל את מה שיצרה הציונות לא ניתן למחוק.

היא חקוקה בתלמים של "שדות שבעמק".

 

לחיילים הבריטים ששלטו בארץ היו פאבים.

תאונה של  "נהג בגילופין" לא היתה במילון.

 

היום לוחמים על "הצדק החברתי" שנשחק.

וכשכבר לא נהיה כאן יגלו שאפשר גם אחרת.