הניתן לגעת בזעקה הבוקעת מבעד לחשכה
 
להחזיקה בידה
 
ללטפה
 
ואם כך הניתן לקחתה ולכבלה אל האור
 
לקשור גרונה
 
לשברה
 
 
 
היו ימים והלכו
 
ולא נותרה עת
 
למחשבה
 
באו זעקות ועברו
 
ולא נשאר זמן
 
לבדיקה
 
 
 
ואני כמו נוגע בחוטים המסרבים להפרד מעורק החיים
 
וכמו מחזקם
 
מהללם
 
ולכשאגע אלפתם סביב גופי הבוער
 
סביב הלהב
 
ואשתיקם