על מצבתך חקקו
את מה שכתבתי עליך:
"
האיש שהלך בשדות
אך מעולם לא הלך בתלם"
שנים רבות - כמעט יובל
צעדנו יחד בשדות.
תלמים רבים היו
בדרכינו המשותפות.
אתה לימדת אותי לחרוש
וגם לדלג על התלמים,
ולבחור לי דרך משלי,
דרך שבה אני מאמין
ודבק בה בכל לבי.
האמונות שלנו היו קרובות
ותמכנו זה בזה.
עכשיו נותרנו רק שניים.
אני והדרך שסללנו
יחדיו.