על שולחני מונח
ספר תולדת חיי
שעוד לא סיימתי לכתוב.
יש שם דפים מיותרים
שכדאי אולי למחוק
אכזבות שנצרבו בנישמתי
ידידי ילדות  שהפליגו רחוק.
מה שעשיתי והתביישתי
דברים בוטים שהטחתי
עלבונות רבים שספגתי,
ויצירות טובות שיצרתי.

לא, אי אפשר למחוק דבר.
 מה שנכתב אינו מיותר.
הכל נבנה נדבך על נדבך
כמו תרגיל חשבון מסובך
כמו שני אגפים של משוואה
שמהולים בדיו ודמעה.