לאור היום
אני מצייר על קנבס
בשני ממדים
וצובע באקריליק
את הממד השלישי.

עם רדת הערב
אוכל להבחין
רק בשני צבעים:
שחור ואפור
וחָסֵר ממד הקיום.

ורק לזמן יש
ממד אחד בלבד
זקוף ומתנשא
צועד בגאון אל
נקודת הָאַיִּן, הנצח.

אשריי,
שיש בידי מכחול,
פַּלֶטָה, צבעים ומשטח,
שעליו אני  מצייר
את כל המציאות
בשלושה ממדים
מבלי לחוש בזמן
ההולך ואוזל.