תודה שמחקת מגילי המופלג
שנים שמספרן כמספר שנות נעורייך
והשכלת לפגוש אותי במחצית הדרך
כי רק על בימת התיאטרון יכולנו
יחדיו לבנות יצירה משותפת
שמוחקת את הפרש השנים בינינו