אלוהיי

ידע ושתק.

הביט בי צולעת-כושלת בנתיבי ישימון

נחמל למילות שקיקתי

אך לא הבטיח, לא הקל.

 

אלוהיי

צפה בי מצפה לו

וחייך על שאיני יודעת

ושתק.