משפט בולצאנו-ויירשטראס
נוסח א´  לכל סדרה אינסופית חסומה קיימת תת-סדרה מתכנסת.
נוסח ב´     לכל קבוצה אינסופית חסומה קיימת נקודת הצטברות.

 

הבט יום יום אל העבר
כאל מחצית חייך
אולי לא יהיה לך מחר
אך מחצית עוד לפניך. 

אתה חש שבעברך
יזמת די והותר.
בחלומות על עתידך
יש הרבה יותר.

לא ניתן עבר למחוק
הוא יישאר תמיד
אך בחיי אדם  יש חוק
מחציתם  עתיד. 

כן, קצובים הם ימי חייך 
ומחציתם עברה
אך יש "אינסוף" עוד לפניך
במחצית שעוד נותרה.

 בא בימים 28/1/2011