~SoulSingeR~ *M*

עד לפני כמה זמן לא ידעתי איזה עוצמה יש לכתיבה הספרותית. היא עוזרת לפרוק רגשות מחשבות סודות עמוקים ועוזרת להגיע לעומק הנפש. בתקווה שהשירה שלי תרגש אתכם. שלעולם לא נפסיק לכתוב-שלכם באהבה..

עולם ללא יונת שלום

בדד

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה