כשהיינו קטנים
היינו באים לשם

עם מחברת עט וספר.
קראו לבית הזה: בית-ספר.

הספרים והמחברות שמורים אתי
בארון הספרים שלי עד היום
ואני יודע היטב מה כתוב שם
גם מבלי לפתוח ולקרוא בם.

אני תמה איך קוראים היום
לבית שאליו הולכים עם תרמיל
מלא בספרים ואביזרים שונים
ואיך הוא קשור לבית שבו לומדים.


ורק המורים לומדים
סטטיסטיקה של "הבנת הנקרא"