כשראיתך לראשונה חשתי.
שהענקת לי ניצוץ של אהבה
ואת לא ראית אותי, ולא הבטת בי.
רואה ואינו נראה מביט בך בשלווה.
נטלתי אותו ואימצתי אל לבי
וממנו צמחו כל אהבותיי כולן,
שבוערות בתוכי כל ימיי כלהבות.
שהחלו מהזיק שלך שלא יכבה לעולם,
כי הוא שליבה בי את כל האהבות.
ואת לא ידעת....