אמי עמדה במטבח ובישלה.
במתכון היה כתוב: "ביצה אחת"
היא אמרה לעצמה: "אשים שתיים".
כאשר ניגשה למקרר, גלתה, שהביצים אזלו.
היא קראה לי ואמרה: "לך בבקשה לשכנה
ותשאל אם תוכל להשאיל שלוש ביצים
- אולי אחת תישבר בדרך -.
לא זכרתי כמה ביקשה.
באתי אצל השכנה ואמרתי:
" אמא שואלת אם תוכלי להשאיל לה ארבע ביצים"
"כן", אמרה, אתן לך חמש" ונתנה בידי שש ביצים.
למחרת אמא הלכה למכולת
קנתה חבילה של שתים-עשרה ביצים
ושלחה אותי להחזיר לשכנה......