הנוסטלגיה היא
סם שיכחה.
היזכרות בטוב
שבעבר
שיכחת הייסורים שהיו
והתעלמות נואלת
מהטוב שבהווה.

כתבתי
את תולדות חיי
ונוכחתי לדעת
כמה מתגמד
היופי של ימי נעוריי
לעומת הסבל
המוטבע בהם.

לכל אדם
רק נשמה אחת
שבה כרוכים זה בזה
חוויות האושר
וכובד הייסורים
ואומץ הלב
והנדיבות.

אם אתבונן בנשמתי
ואהיה אני עצמי
לא אזדקק להסניף
מסם הנוסטלגיה.