נולדתי בארץ מוכת שרב
שבה כל סלע הינה מצבה.
מתחת לכל אבן רובץ עקרב
ארץ נעזבת, ארץ חרבה.

התעלמתי מעקיצות ומכות
סיקלתי אבנים חשפתי אדמה
ערמתי אותן בפאתי החלקות
צבעתי בירוק ארץ שוממה.

ומגלי האבנים הקמתי גלעד
לאלה שאבדו בעברי פי פחת
ולא זכו לבוא בעוד מועד
אל הארץ הזאת, הארץ המובטחת.