.ביום שלישי נצבעה האדמה בירוק
.ביום חמישי נברא האדם ודמו אדום
.אדם  ישב בגן-העדן, שכולו צומח
.קין עבד את האדמה וצבע אותה ב
ירוק
אחר הקיז את דם הבל שזכרו נעלם
.ובני קין מקיזים היום דם עד שהירוק נמחק