אינני יודע מי הוא אלוהים

אבל אנחנו מריונטות בידיו

הוא מושך בחוטים הקשורים

לנשמותינו, למוחותינו ולגופותינו.

וכאשר הוא מחליט לגזור את החוטים

 אנחנו פשוט קורסים ומתים

ותפקידנו על הבמה תם.

אך המסך איננו יורד לעולם

כי על הבמה נמצאות עוד נשמות

וההצגה נמשכת בלעדינו

ואיננו יודעים מי מביט בהצגה

ומתי היא תסתיים.