לְהֶס החנווני היה עיפרון מאחורי אוזנו,
ופנקס גדול בו היה רושם ב-"הַקָּפָה"
את כל מה שנתן באשראי.
הֶס החנווני למד רק ב-"עממי",
לכן ידע היטב את לוח הכפל,
אבל לא ידע מה היא ריבית ומה היא עמלה.
הֶס החנווני היה מוכר סוכר לבן ב-"שוק שחור"
 אבקת ביצים, תפוחי אדמה ושמן
 תמורת תלושי "נקודות",
וחלות רק ביום שישי.
הֶס החנווני דאג שלא נהיה
רעבים גם בימי הצנע.