תפילת "כל נדריי" שלי
הינה תודה והוקרה
על עוד הזדמנות שניתנה לי
בכל השנה שעברה
להעניק מכל הלב
ולחבק את כל רעיי
 שלא שפר גורלם
וקיבלו בשמחה
את כל התמיכה
שהיתה בידי לתת
בכל עת
בשמו של בורא עולם.