הסירי דאגה מליבך.
באהבה ודאגה
אין חלוקת תפקידים.

דאגתך המתמדת לשלומי
מכבידה עליי כאילו
את אינך זקוקה לדאגה
ואילו אני מתרשל לדאוג
ולשמור על עצמי
למענך.

 אני אוהב אותך
כאשר אינך מרעיפה
עליי יותר מדי דאגה
כי האהבה היא דאגה
למען שנינו.

 אני כָּמֵהָ לאהבה.
וכאשר אני חש בה,
אני מקפיד לדאוג לעצמי
למענך, למעני, למען שנינו.