יאיר

לליל "זכור ברית"

המדרגה שבחצר בית המדרש

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה