ציפור שיר

"I know who i'm not, but i still dont know who i am."

את זה אי אפשר לקחת

למה?

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה