ציפור שיר

"I know who i'm not, but i still dont know who i am."

עוד לא אבדה תקוותי

לא היה ולא יהיה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה