מיטל תם

"במקום שאין אנשים השתדל להיות איש"

- - -

להיות ילדה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה