מיטל תם

"במקום שאין אנשים השתדל להיות איש"

דברים שרציתי לשכוח

להיות ילדה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה