מיטל תם

"במקום שאין אנשים השתדל להיות איש"

פסק זמן למחשבה

- - -

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה