מיטל תם

"במקום שאין אנשים השתדל להיות איש"

רגע לחשוב

- - -

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה