אסנת י

הכתיבה היא מבע לנפש פנימה.

נתבדו האותיות

ליל חופתם

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה