אסנת י

הכתיבה היא מבע לנפש פנימה.

כבראשית

לחזות בקודש

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה