אסנת י

הכתיבה היא מבע לנפש פנימה.

געגועים

ואתה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה