אסנת י

הכתיבה היא מבע לנפש פנימה.

תקומת מילים

הבן יקיר / הבת הנאווה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה