אסנת י

הכתיבה היא מבע לנפש פנימה.

המיועד?

הלילה הזה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה